פנקס משק מטעים - בית בד בוטיק לשמן זית

עיצוב אתר, עיצוב תויות לבקבוקי שמן הזית, עיצוב פלייר.