המרכז האקדמי רופין

עיצוב ברושור מידע עבור המרכז האקדמי רופין.