כרזה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

עיצוב כרזה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה.