הגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב

איור מפת הגן הזואולוגי, עיצוב ואיור אייקונים לסביבת הגידול של החיות.